Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameÅhnbergs Bokbinderi AB, Stockholm, Sweden
Work
Bok. Ulf Rollof och Hans Ruin: Manual for Bellows No. 9. Handbuch für Blasebalg Nr. 9. Manual för bälg nr 9
Bok. Åke Axelsson trettionio stolar
Bok. Belönad svensk reklam 1993
Bok. Peter Gedda, Werner von Rosenfeldt: Chart-book öfwer Östersiön, och Katte-Gatt Faksimil
Anteckningsbok
Anteckningsbok
Anteckningsbok
Anteckningsbok
Anteckningsbok
Anteckningsbok
Anteckningsbok
Anteckningsbok
Fotopärm
Fotopärm
Adressbok
Bok. Carl Fredrik Hultenheim: Provbok 1988
Bok. Blend Collection: A design project that examines the ashtray. Redaktörer: Annika Hessner-Berner, Madeleine Björninger
Bok. Hälften av alla bokbinderimaskiner på Åhnbergs finns bara på Åhnbergs