Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameJonas Thomasson Ronander
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1718, dead 1786
Biography(NE 2001-05-17)
Jonas Thomasson Ronander. Guldsmed. Mästare i Sthlm 1749-1781. Verksam i Stockholm från 1749. Han var en av de mest betydande svenska rokokomästarna med en stor produktion av såväl kyrkligt som profant silver. Hans arbeten präglas av en disciplinerad, väl avvägd rokoko, senare nyklassicism, utförd med stor hantverksskicklighet.
Work
Fat med rektangulär plan botten och skålformat brätte
Terrin i oval form, med välvt lock, stående på fat
Tekanna med klotformad slät behållare på rund fotring
Parfymbrännare krönt av äggformad behållare med fabeldjur