Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameHarry Kumlien
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish
Work
Bok. Anders Emilson: Att minnas en stad
Bok. Ragnar Blomquist: Lunds historia
Bok. Charles Lamb: Essayer
Bok. Quintus Flaccus Horatius:  Några oden och en epod
Bok. Dietrich Bonhoeffer: Motstånd och underkastelse. Brev och anteckningar från fängelset
Bok. Sven Sandström: Christian Berg, Livslinjer och formtankar. Med inledning av Gustaf Näsström. With summary in englisch
Bok. Willy Schwabacher: Grekiska mynt ur konung Gustaf VI Adolfs samling. Förord av N.L. Rasmusson
Bok. Paul Britten Austin: The life and songs of Carl Michael Bellman. Genius of teh Swedish Rococo
Bok. Gunnar W. Lundberg: Svenskt och franskt 1700-tal i Institut Tessins samlingar
Bok. Åke Setterwall, Stig Fogelmarck och Bo Gyllensvärd: Kina slott på Drottningholm
Bok. Algot Werin: Utfärd och hemfärd
Bok. Homeros'  Iliaden: Översättning av Erland Lagerlöf, i bearbetning och med inledning av Gerhard Bendz.
Bok. Hugo Larsson: Övningsexempel till tyska språkläran. I
Bok. Festskrift tillägnad Anders Nygren: World Lutheranism of today.