Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameCarl Petter Tellander
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, active from 1744, active to 1778
Biography2001-08-08 enligt uppgift från [http://www.fng.fi/fng/html4/en/art/collecti/people/c2/ctelland/] Finish National Gallery, är förnamnet Carl Petter, verksam i Jönköping. Likaså i Tunander: Illustrerat Antik lexikon varifrån verksamhetsåren är hämtade, anger verksamhetstid som mästare. förnament ändrat från Peter till Petter [kaw]
Work
Box
  • Box

  • Silver, partly gilt, mother-of-pearl
  • Dimensions: (h x l x b) 2 x 6,5 x 8,4 cm
    (massa) 68,1 g
  • Master: Carl Petter Tellander, Swedish, active from 1744, active to 1778
  • NMK BS 2521
Gräddsnipa i oval form med två grepar