Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameRitva Wahlström
  • Sexfemale
Biography[2001-11-08] Strömmas bomullsspinneri vid Karlshamn var ett av Sveriges äldsta textilföretag med traditioner från 1800-talets början. Företagets ateljè hade vid tiden för min möbelintroduktion nutidsmässigt så goda designers som Kjell Bolin, Barbro Grytnäs, Ritva Wahlström m. fl. vilka alltså stod under Göta Trägårdhs ledning. Källa: http://www.rooke.pp.se/text/mobel.html. [LJN]
Work
Tygtryck "Flower"