Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameBert Byqvist
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish
Biography[http://www.stellangrafiska.se/1-foeretagspresentation/historik.html 2001-05-02] Ägare till Stellan Ståls Grafiska 1955-1986.[...] Bert var utlärd på Litografen i Norrköping och hade 10 år på svenska tryckeribolaget och 7 år som disponent på Caslon press i bagaget. 1960 flyttade han tryckeriet till Konstfackhuset på Gärdet. Åtta år senare var det dags för nästa flytt. Då hamnade tryckeriet där det ligger i dag, i Årstadal, söder om Stockholms innerstad [....]
Work
Förf: Gunnar Aspelin, Anders Wedberg och E.N Tigerstedt