Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameGustaf Owe
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1890-06-05
Biography[2001-09-12] stavning av förnamn ändrad från Gustav till d.o. och födelseår enligt Svenska Boktryckareföreningen 50 år, Göteborg 1943. Övrig information: Tryckeriföreståndare, Stockholm. Lärling å Östersundsposten 06-13, genomgått SKO, anst. hos Ivar Haeggströms Boktr. AB 07-08, stud.res. i Tyskland, 13-14, anstl. hos Wezäta 14-17, sås.fakt. hos Ivar Haeggströms Boktr. AB 18-36, sås. tr. förest. hos Sv. Tryck. AB sed. 36, Kommerskoll. stip. 22 o. 28., styrl.led. i Sv:s Graf. Fakt.förb. 32-36 o i SKO sed. 32, v. ordf. i d:o sed. 34. [kaw]
Work
Bok. Werner Bergengruen: Såsom i himlen, så och på jorden
Bok. Ladugårdslandet. Till Hedvig Eleonora kyrkans 200-årsminne 1737-1937
Bok. Den svenska psalmboken: Svenska Bibelsällskapets edition
Bok. Gabriel Grefberg: Vägen till fadern