Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameCarl Gustaf Rosenberg
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1883, dead 1957
Work
Eugén (1865-1947), prins av Sverige och Norge, konstnär
Okänd man
Gösta Bagge (1882-1951), fil.dr, professor i nationalekonom, grundare av Socialinstitutet, ecklesiastikminister, politiker i Högerpartiet, g.m. Gertrud Sandberg
Självporträtt
Självporträtt
Elsa Maartman (1874-1953), artist, author of children’s books, married to the preacher and author Natanael Beskow
Självporträtt
Gustav VI Adolf, (1882-1973), kung av Sverige, prins av Norge, g.m. 1. Margareta av Connaught, kronprinsessa av Sverige, 2. Louise, lady Mountbatten, drottning av Sverige